2014-09-06

Knix med SMC på GTR..

"GTR", Greenvalley Track Resort

En dag på gokart-bana i SMC's regi, trevligt!